fbpx

Privaatsuspoliitika

Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ töötleb isikuandmeid üürilepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja selle täitmise tagamiseks, samuti ettevõtte toodete ja teenuste arendamise ja turunduse eesmärgil.

Lepingu sõlmimise ja täitmisega seonduvad töötlemisjuhud hõlmavad eelkõige:

  1. Taustauuringute teostamist üürilepingut sõlmida sooviva(te) isiku(te) kohta, sh päringute tegemist maksehäireregistrisse, karistusregistrisse, kohtulahendite registrisse, kinnistusraamatusse ja teistesse avalikult kättesaadavatesse registritesse, eesmärgiga veenduda nende isikute maksevõimelisuses;
  2. Üürniku ja/või Korteris elavate isikute nimede avaldamist Hoone üldpindade elektroonilisel infotahvlil, postkastidel ja/või muul viisil, mis on vajalik Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
  3. Üürniku, Korterit kasutavate ja seal elavate isikute, allüürnike andmete töötlemist kommunaalteenuste, haldus- või hooldusteenuste osutamiseks, samuti Hoone ja Kinnistu juurdepääsu ja kasutamise haldamiseks;
  4. Kinnistul ja Hoone üldkasutatavatel pindadel korra ja turvalisuse tagamiseks turvakaamerate kasutamist;
  5. Lepingu mittenõuetekohase täitmise korral võlgnevuse menetlemist (sh võlgnevuse fakt, Üürniku nimi, sünniaeg/isikukood ja kontaktandmed, summa, võlgnevuse tekkimise ja lõppemise aeg).

Täiendavat infot üürilepinguga seotud isikuandmete töötlemise kohta leiate üürilepingu lisast.

Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ käsitleb isikuandmete analüüsi turunduse ja tootearenduse eesmärkidel oma õigustatud huvina isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 (1) f mõistes. Tootearenduses ja turunduses kasutame meie poole pöördunud klientide tagasisidet ja soove. Kui olete avaldanud soovi saada meilt turundus- ja üüripakkumisi, kasutame teie kontaktandmeid pakkumiste ja informatsiooni saatmiseks. Pakkumistest saate loobuda e-kirjades esitatud juhiste kohaselt.

Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ-l on õigus edastada ja avaldada eeltoodud andmeid samasse gruppi kuuluvatele äriühingutele ja investoritele andmehalduse eesmärgil; juhtimis-, kommunaal-, haldus- või hooldusteenuse osutajatele,; inkasso- ja muud võlahaldusteenust osutavatele isikutele, samuti meie turundus- ja IT-teenuste osutajatele.

Isikul on õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ja nõuda nende täiendamist, parandamist, ajakohastamist ja või kustutamist vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, saates vastava taotluse e- posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Andmesubjektil on õigus pöörduda võimalike isikuandmete kaitse nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni poole (lähem info www.aki.ee).